Na życzenie zmarłego lub rodziny możliwe jest przeprowadzenie kremacji (spopielenia) zwłok.
Kremacje dokonywane są w Poznaniu bądź Szczecinie.
Aby dokonać spopielenia zwłok, należy dostarczyć dokumenty:

  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • kserokopię karty zgonu,
  • zlecenie spopielenia.

 

Po kremacji prochy składane są do urn.